فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

مرزبان مباني اسلام ناب

اشاره:حجتالاسلام و المسلمين محمدي عراقي، سابقه طولاني در آشنايي با علامه مصباح دارند از اين رو بر آن شديم که در زمينههاي مختلف با ايشان مصاحبهاي داشته باشيم. در اين مصاحبه نکات جالبي وجود دارد که براي خوانندگان ميتواند مفيد باشد...