فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

باران عاطفه

 اشاره:تشنگي شنيدن ويژگيهاي اخلاقي علامه مصباح در محيط خانه و در برخورد با اعضاي خانواده براي دوستداران ايشان و جامعه اسلامي و انقلابي، ما را بر آن داشت تا به سراغ حجتالاسلام والمسلمين دکتر علي مصباح برويم و جلوههايي از مهربانيهاي اين عالم انقلابي در زندگي شخصي و خانوادگياش را تقديم خوانندگان عزيز نشريه کنيم. آن چه پيش روست جلوههايي از ويژگيهاي علامه از زبان فرزند ارشد ايشان است که رهبري معظم انقلاب از او و برادرش حجتالاسلام و المسلمين دکتر مجتبي مصباح به عنوان فرزندان عالم و صالح ياد کردند...