فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

مشورت و مشاركت مردم در آينه قرآن

یکی از بارزترین ابعاد دین مبین اسلام، توجه به امور اجتماعی است. این دین الهی اگرچه در ظاهر وظایف و تکالیف فردی را نیز بیان می­کند اما همه آن­ها با اجتماع پیوند داشته و رد پای ارتباط با جامعه در همه ابعاد و زوایای آن دیده می شود به گونه­ای که علامه طباطبایی همه شوون اسلام را اجتماعی می­داند (المیزان، ج4، ص126) فردی­ترین عبادات مثل نماز و روزه نیز آثار اجتماعی دارد مثلا نماز هم در ظرف اجتماع تشریع شده و برگزاری آن به صورت جماعت مطلوب است و فرد در نماز خود به صورت جمعی خدا را می­خواند ایاک نعبد و ایاک نستعین ....