فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

هندسه‌ي رهبري در تحولات جهاني

هندسه‌ی رهبری در تحولات جهانیبا عنایت به ارزش و اهمیت موضوع هندسه‌ی تحولات جهانی، فرهیختگان فرهنگ پویا بر آن شدند تا پس از یک دوره‌ی فترت، ویژه نامه‌ی این شماره از مجله را به بررسی هندسه‌ی تحولات جهانی اختصاص دهند، موضوعی که بارها همراه با رهنمودهای راهگشا و بیانات نویدبخش و البته هشداردهنده­ی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است...