فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

گمشده جوامع شرقي...

در عين حال که هم وقت گذشته است و هم هوا سرد است و هم شما دوستان در يک منزل مرطوبي به هم فشرده نشستيد و موجب تأثر است، مع‌ذلک چند کلمه عرض مي‌کنم. هيچ ملتي نمي‌تواند استقلال پيدا کند الا اينکه خودش، خودش را بفهمد...