فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

مؤمن، معتقد و... ، شرطی از قانون اساسی برای رئیس جمهور

یکی از قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران قوه مجریه است که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت بر طبق اصولی و مستقل از قوه مقننه و قضاییه اداره می­شود قوه مجریه در قانون اساسی به عنوان رکنی مهم و حیاتی معرفی شده است و به دلیل اهمیت ویژه­ای که در رابطه‌ی با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و نیز ضرورتی که این رکن حیاتی در زمینه­­­سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت، باید