فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

سلامت سیاست با احراز صلاحیت

طبق اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان، به صورت استصوابی و در تمام مراحل، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مراجعه به آراء عمومی و همه­پرسی را برعهده دارد. شورای نگهبان درصورت احراز شرایط لازم برای تصدی مناصب فوق، نامزد مورد نظر تایید می‌کند؛ همچنین در صورت احراز عدم صلاحیت هر یک از نامزدها، آن‌ها رد صلاحیت خواهند شد. اما سوالی که وجود دارد، در موارد شک و تردید بین احراز و عدم‌احراز صلاحیت است؛ اگر اعضای شورای نگهبان بعد از بررسی و ارزیابی نامزد انتخاباتی، نتوانست دلیلی بر تایید یا