فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

چه کسی از دولت مقتدر می‌ترسد؟

یکی از مراحل تحقق اهداف نظام اسلامی و رسیدن به تمدن نوین اسلامی که رهبر معظم انقلاب(دام­عزه) سال­ها پیش بر آن تأکید کرده­اند، تشکیل دولت اسلامی است. دولت اسلامی به معنای اسلامی شدن روش و منش دولتمردان و طراحی سازوکارها و نهادهای دولت و نظام بر اساس مبانی و معارف اسلام است که نتیجه‌ی آن حاکمیت ارزش­ها، اصول، مبانی، احکام و همچنین قوانین و مقررات اسلام در جامعه اسلامی  می­باشد. از مهم­ترین شاخصه­های دولت اسلامی، اقتدار و ....