فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

شاخصه‌های دولت کارآمد در نظام اسلامی

دولت در جمهوری اسلامی ایران یکی از ارکان بسیار مهم و حیاتی برای کشور است. مسئولیت­های این نهاد، بسیار بیشتر و گسترده­تر از نهادهای دیگر در کشور می­باشد و در این مسئله شکی نیست که انتخاب دولتی مقتدر و کارآمد علاوه بر اینکه باعث نوسازی و تحول در کشور خواهد شد، اقتدار نظام اسلامی را چه در داخل کشور و چه در میادین بین­المللی به همراه خواهد داشت. امروزه رفع مشکلات و...