فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

اشرافیت، موریانه ستون‌های انقلاب

اشرافیت، چه در قالب نگرش اشرافی و چه در قالب رفتار اشرافی و اشراف‌سالاری، با برپایی عدالت که از رسالت‏های اساسی دولتمردان در حکومت محسوب می‏شود، سازگار نیست. لذا پرهیز از اشرافیت، یکی دیگر از ویژگی‏های دولتمردان اسلامی است...