فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

سرزمين يهود يا سرمايه روچيلد؟!

ریشه‌های شکل‌گیری اسرائیلمهم‌ترین مسأله‌ای که باید روی آن بحث شود، ماهیت رژیک صهیونیستی است. اصلاً رژیم صهیونیستی چگونه و از کجا شکل گرفت؟ آیا یهودیان خودشان به این‌جا آمدند یا آن‌ها را آوردند؟ رژیم غاصب اسرائیل از سال 1947 به بعد رسمیت پیدا کرده و تا قبل از آن ما کشوری به نام اسرائیل نداشتیم ...