فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

رجزخوانی عدم اختیارت و اصل 121‏

از جمله موضوعاتی که در ایام انتخابات توسط اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود عدم‌اختیار داشتن رئیس جمهور برای انجام مسولیت‌های وی است. به رغم تلاش‌های بسیار جدی برای به‌دست گرفتن کرسی ریاست جمهوری، عنوان می‌کنند که رئیس جمهور نقشی در حد یک تدارک‌چی دارد. این سخن پایه و اساسی ندارد و فقط سرپوشی برای توجیه ناکارآمدی‌های تئوریکی و عملی این جریان است. این‌جا نکته‌ی جالبی است که هر رئیس جمهوری به هنگام موفقیت در کسب کرسی ریاست جمهوری در پیشگاه ملت برای انجام همان مسؤلیت‌ها قسم یاد کرده و می‌کند! از آن جالب‌تر این که اقدامات بسیاری بر خلاف آن‌چه برای آن قسم یاد کرده انجام داده و می‌دهند....