فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

آیا قهر مدعیان اصلاحات از انتخابات موجب کاهش مشارکت می‌شود؟

این روزها سردمداران مدعیان اصلاحات در سایت‌ها و کانال‌های خودشان تهدید می‌کنند که اگر شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری، عناصر اصلی ما را از گردونه رقابت حذف کند از انتخابات خداحافظی کرده، زنگ تحریم انتخابات خاموش را به صدا در خواهیم آورد. آن‌ها این‌گونه وانمود  می‌کنند که نظام در انتخابات1400 با مشارکت حداقلی مواجه خواهد شد و این کاهش مشارکت، معلول قهر آن‌ها است. چنان که در انتخابات مجلس در سال98 که این جریان از رقابت‌های انتخاباتی کنار گذاشته شد، مشارکت کاهشی شد و به پایین‌ترین میزان مشارکت در ده دوره انتخابات مجلس(42درصد)رسید. پیش‌بینی آن‌ها در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، نیز به مراتب کمتر از...