فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

اصلاح‌طلبان و انتخابات

مردم‌سالاری در انقلاب اسلامی، مبتنی بر اصول مترقی توحید و ولایت، امری جدی، واقعی و زیربنایی است. چراکه چرخش قدرت در ایران متکی به آرای عمومی است و کشور بر اساس خواست مردم اداره شده و عبور از بحران‌ها و فتنه‌ها، با حضور مردم و به دست مردم تحقق میابد و همین امر موجب استمرار نظام اسلامی و پیشرفت و بالندگی آن شده است. چراکه بر اساس آموزه‌ها و سنت‌های الهی، هیچ تغییر و تحولی بدون خواست عمومی مردم رخ نمی‌دهد:...