فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

چالش‌‌سازی غرب‌گرایان و دولت جوان انقلابي

دولت جوان انقلابي با اشارت مقام معظم رهبري به عنوان راه‌كار برون رفت كشور از مشكلات و بحران‌ها معرفي شد. تحقق اين دولت نيازمند لوازمي است كه غفلت از آن‌ها، شكل‌گيري چنين دولتي را با چالش‌هايي روبه‌رو مي‌سازد."كارآمدي" و "تاثيرگذاري بر افكار عمومي"، دو عامل مهم در تحقق دولت جوان انقلابي عنوان است و از همين‌رو "ناكارآمدي" و "عدم مقبوليت" مي‌تواند دو چالش مهم در مقابل تحقق دولت جوان انقلابي باشد. اين نوشتار در پی تبیین این دو عامل است. هر چند ما به دنبال ...