فصل نامه فرهنگی
فصل نامه فرهنگی شماره 44

بایگانی نشریه

حرف آخر - آرمان رهبری این بار محقق می‌شود

مهندس مهدی بازرگان، رئیس دولت موقت ایران را می‌توان مولود فضای باز سیاسی خواند که دمکرات‌های آمریکا برای جلوگیری از هرگونه انقلابی او را به رژیم شاه دیکته کردند. فضای به اصطلاح باز سیاسی، سفره‌ای بود برای نیروهای ملی، مذهبی تا روحانیت انقلابی و مردم بود. در این فضا مردم با رهبری روحانیت انقلابی حرکتی اصیل و برخواسته از مساجد و حسینیه‌ها را آغاز و انقلاب اسلامی را رقم زدند. در آستانه پیروزی انقلاب، بازرگان و دوستان او توانستند خود را ....