شرح نهایه الحکمه ج2 - مشکات

علامه مصباح یزدی

محور اصلى این کتاب، نهایه الحکمه مرحوم علامه است. استاد مصباح ابتدا، مطلب کتاب نهایه را کاملا تقریر و تبیین کرده اند و در موارد لازم به نقد آن پرداخته و در پایان نظر مختار خود را مطرح ساختـه اند. این سبک تدریـس در رشد فکرى و استقلال نظر دانشجو تأثیر به سزایى دارد. در این دو جلد مباحث از اول تا پایان فصل هشتم از مرحله چهارم کتاب نهایه الحکمه آمده است.
این کتاب با افزوده هاى فاضل محترم، آقاى عبودیت بسیار روشن و روان گردیده و خواننده را در فهم مطالب فلسفى یارى مى رساند. کتاب نهایه الحکمه در واقع خلاصه اى از فلسفه ملاصدراست که به قلم علامه بزرگوار محمدحسین طباطبایى(رحمه الله) نگاشته شده و البته در مواردى نیز نظریات جدیدى از خود ایشان بر افکار ملاصدرا افزوده شده است. این کتاب، مقدمات غور در اسفار اربعه ملاصدرا را براى علاقه مندان فراهم مى سازد.

298 صفحه


قیمت : 640,000 ریال 800,000 ریال