بررسی فقهی - حقوقی اهانت به مقدسات

سید احمد مرتضایی

در تمام ادیان و مذاهب، به‏ویژه دین مبین اسلام، بسیاری از امورْ محترم و مقدس اند و اهانت به آنها ممنوع است؛ ولی امروزه با ابزارها و شیوه های متفاوت گفتاری، نوشتاری و نمایشی ـ با بهانه‏هایی همچون آزادی بیان ـ به مقدسات اهانت می شود. به همین دلیل در این تحقیق، اهانت به مقدسات، از دیدگاه اسلام و حقوق ملی (داخلی) و بین المللی (خارجی) بررسی می شود.


قیمت : 306,000 ریال 340,000 ریال