معارف قرآن 6 - قرآن شناسی ج1 - ویراست دوم

علامه مصباح یزدی

این اثر قسمت ششم از دروس تفسیر موضوعى می باشد. در این کتاب چون فرض بر آن است که خواننده ایمان و اعتقاد راسخى به قرآن ندارد و تنها از این رو به آن مراجعه کرده است که دفع ضرر محتمّل، واجب عقلى است، و از سوى دیگر، قرآن خود را یگانه مایه سعادت بشر دانسته، که مخالفت با دستورات آن، هلاکت ابدى را در پى خواهد داشت، مىکوشد تا به کمک خودِ قرآن، آن را بشناسد. از این رو، در این کتاب در واقع تعریف قرآن و شناسایى آن را از زبان خود قرآن مى خوانیم و برآنیم که ببینیم قرآن چگونه معجزه بودن خود را اثبات کرده است. مطالب کتاب در چهار فصل تنظیم شده است: فصل اول به عنـاویـن و اوصـاف قــرآن مى پردازد. عنوان فصل دوم «نزول قرآن» است. فصل سوم «دلایلِ از سوى خدا بودن قرآن» و فصل چهارم «مصونیت قرآن از تحریف» می باشد.

368 صفحه / وزیری


قیمت : 1,000,000 ریال 1,250,000 ریال