فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)معارف قرآن 6 - قرآن شناسی ج2 (علامه مصباح يزدي)

دسته: معارف قرآن - کتب علامه مصباح یزدی - علوم قرآنی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۶۰,۰۰۰ریال
۴۴۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۱۷ گرمتوضیحات :

اين کتـاب، ادامه درسهـاي تفسيـر موضوعي حضـرت آيـت الله محمـدتقي مصبـاح يـزدي است كه در دهه پنجاه شمسي در جمع طلاب حوزه علميه قم تدریس شده است. پس از معرفي و چگونگي نزول و اثباتِ از سوي خدا بودن و سلامت قرآن از تحريف که در جلد نخست مطرح شد، نوبت به بيان مطالب مرتبط با شرايط و چگونگي بهرهمندي از اين مائده آسماني ميرسد که دربردارندة محورهايي مهم از مباني و قواعد تفسير است. مباحث اين اثر نيز همانند جلد پيشين، صبغه قرآني داشته و از زاوية آيات قرآن به مسائل مينگرد. در آغاز، اهداف قـرآن مطـرح شـده و در ادامـه عنوانهاي زير بهترتيب بررسي شدهاند: امکان و جواز فهم غيرمعصومان از قرآن، شرايط و موانع روحي و معنوي بهرهمندي از قرآن، شرايط علمي تفسير قرآن، روشهاي تفسير قرآن، محکم و متشابه، نسخ، تأويل و تفسير، بطن قرآن، جاودانگي و جهاني بودن، و جامعيت قرآن.343 صفحه / وزیری  جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک