درآمدی بر فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری

علی اکبر سیلانی

فلسفه سیاسی باید برای همه مسائل زندگی مردم، تکلیفی معین کند و وارد حوزه عملی شود؛ یعنی نظام اجتماعی، نظام سیاسی، وضع حکومت و کیفیت تعامل مردم با یکدیگر را تعیین کند؛ کما اینکه خود توحید به عنوان یک مبنای فلسفی و اندیشه، دارای امتداد اجتماعی و سیاسی است.
(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار گروهی از فضلای حوزة علمیة قم، 1382/10/29)

322 صفحه / وزیری


قیمت : 640,000 ریال 800,000 ریال