مجله یک گام تا ظهور

در این مجله به بررسی شخصیت امام خمینی (ره) و عصر او از زبان بزرگان دین پرداخته و سپس در طی فصولی خاطر نشان شده است که حضرت امام خمینی (ره) احیاگر تفکر دینی بوده اند و به همین منظور در عصر ایشان گرایش به اسلام بسیار افزایش پیدا کرده است.سپس با بیان مقدماتی به بررسی شباهتهای این عصر با عصر ظهور می پردازد.


قیمت : 400,000 ریال 500,000 ریال