مجله آب آیینه آفتاب - تمام رنگی

این کتاب کوشیده است ابعاد شخصیتی مقام معظم رهبری را در از طریق خاطرات برای خوانندگان روشن کند و این خاطرات از بین هزاران خاطره گلچین شده اند.

100 صفحه / رحلی


قیمت : 1,064,000 ریال 1,330,000 ریال