به سوی تو

علامه مصباح یزدی

این کتاب که درباره عالی ترین و زیباترین جلوه بندگی خداوند یعنی نماز است؛ مجموعه مکتوب سخنرانی های حضرت استاد در مناسبت های گوناگون است که به همت انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) چاپ و منتشر شده و توسط حجت الاسلام والمسلمین کریم سبحانی در بیست و سه جلسه تدوین و نگاشته شده است.

برخی از مطالب آن به قرار ذیل است:

اهمیت و جایگاه نماز، راه کارهایی برای درک عظمت خداوند، اهمیت شعار توحید و معنی حقیقی آن، ستاری در بحث نبوت با تأکید بر ضرورت پذیرش مطلق شریعت پیامبر، امتیازهای نماز، راه کارهای توجه قلبی به خداوند در نماز، نقش توسل به اهل بیت در تقرب به خدا، مراتب نیت و مراتب عبادت کنندگان، اخلاص در نماز، بیان جایگاه قرآن در نماز با اشاره به حکمت خواندن قرآن در نماز، تفسیر سوره حمد با ذکر مطالبی چون: معرفت در ستایش خداوند، شرح آیه اهدنا الصراط المستقیم، اشاره به هدایت به عنوان مهم ترین نیاز انسان، توضیح معنای لغوی رب، مالکیت خداوند، شرح ساحت های گوناگون هدایت، توضیح جایگاه نعمت های الهی در نماز و تفسیر سوره توحید با تأکید بر تفسیر واژه صمد در روایات، نفی همتا برای خداوند و بیان عظمت سوره توحید در قرآن.

384 صفحه / رقعی


قیمت : 810,000 ریال 900,000 ریال