فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)سلفیگری و روشن فکری دینی؛ پیوست ها و گسست ها (محمد ملک زاده)

دسته: تاریخ
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۹۳۰,۰۰۰ریال
۷۴۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۱۴ گرمتوضیحات :

دو جریان شبه سلفی و روشنفکری دینی در ایران، در مسیر هم گرایی با یکدیگر، سازگاری فراوانی با اصول و مبانی لیبرالیسم برقرار کرده و در نوع رویکرد به تجدد و مدرنیته و اقتضائات آن، خود را به هم نزدیک ساخته اند؛ به طوری که می توان ادعا کرد در عصر جدید تطبیق آموزه های دینی با مدرنیته و تجدد، برای دو جریان روشنفکری دینی و شبه سلفی، همواره به عنوان یک دغدغة اساسی مطرح بوده است.372 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک