فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)نگاهی به جامعه وسازمان های عصر ظهور - ویژگی ها و پیش فرض ها (عبدالرحیم اخلاقی)

دسته: مدیریت
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ریال
۲۹۷,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۲۰ گرمتوضیحات :

عصر ظهور افقي از زمان است که در طول تاريخ توجه بسياري را به خود جلب کرده است. در مکتب اهلبيت(ع) باور به مهدويت مهمترين منبع اميدواري به آيندهاي روشن است؛ بنابراين ترسيم آيندة موعود و عصر ظهور و پي بردن به مشخصات جامعه در آن عصر اهميت بسيار دارد. آنچـه در ايـن مـيان از اهميـت ويـژهاي بـرخوردار است تصويـر دقيـق سازمانهاي عصر ظهور است.

اثر حاضر با بهرهگيري از منابع غني اسلام به بررسي ويژگيهاي جامعه و سازمانهاي متناسب با عصر ظهور پرداخته است. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک