انقلاب اسلامی جهشی درتحولات سیاسی تاریخ

علامه مصباح یزدی

این کتاب حاصل سخنرانی های حضرت استاد پیش از خطبه های نماز جمعه درباره چگونگی شکل گیری، ماهیت و آرمان های انقلاب اسلامی است که با تلاش حجت الاسلام والمسلمین قاسم شبان نیا تدوین و نگارش یافته و به همت انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شده است.
این کتاب ضمن بحث از منشاء عظمت انقلاب اسلامی در 2 بخش به بیان و تشریح فلسفه و منشاء پیدایی انواع حکومت ها می پردازد. بیان نظریاتی پیرامون ماهیت تحولات اجتماعی و توضیح حرکت انبیا الهی به عنوان منشاء تحولات و نیز تشریح چگونگی فرایند شکل گیری تحولات اجتماعی با توجه به گزاره هایی چون: وحی، حق و باطل و اراده انسان ها، در این کتاب آمده است.
ذکر ویژگی های حرکت انبیا، توضیح ماهیت حرکت آنان جهت تأمین اهداف انسانی و اشاره به منشاء پیدایی نظریه مردم سالاری و دموکراسی از دیگر مباحث این نوشتار است.
این کتاب در بخشی دیگر، به آسیب شناسی انقلاب اسلامی و آسیب های فراروی نهادهای اجتماعی پرداخته و با بیان نقش انگیزه های فردی در ایجاد فساد و بررسی نقش خواص در انحراف یا هدایت جامعه، بستری برای فهم آسیب های دیگر انقلاب فراهم می آورد.
در بخش دیگر، با توضیح ماهیت حکومت دموکراسی لیبرال و بیان نقش آموزه های دینی در ایجاد انگیزه، جایگاه ممتاز حکومت اسلامی را بیان می کند. در قسمت پایانی نیز نقش معنویت در پیروزی مسلمانان و عوامل کسب پیروزی و نقش امدادهای غیبی اشاره دارد.
نظر به اهمیت موضوعات مطرح شده در این کتاب برای قشر جوان و لزوم ارایه مباحث بنیادین انقلاب اسلامی و ریشه های آن برای استفاده در مراکز آموزشی، مباحث این کتاب در قالب متن درسی با عنوان «انقلاب اسلامی و ریشه های آن» نیز تنظیم و منتشر شده است.

367 صفحه / رقعی جلد سخت


قیمت : 1,120,000 ریال 1,400,000 ریال