فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)فلسفه اخلاق (علامه مصباح یزدی)

دسته: کتب رتبه دار - اخلاق - کتب علامه مصباح یزدی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۳۰ گرمتوضیحات :

* کسب رتبه از دومین همايش كتاب سال حوزه *اين کتاب بازنويس و تکميل مباحثي است که در مجموعه دروس فلسفه اخلاق آمده بود و مباحث زير را دربر ميگيرد:

تعريف اخلاق، علم اخلاق و فلسفة اخلاق؛ جايگاه، اهميت، پيشينه و ضرورت فلسفة اخلاق، تحليل مفاهيم اخلاقي، منشأ پيدايش مفاهيم اخلاقي، اقسام وجوب، مفهوم بايد اخلاقي و تفاوت آن با بايدهاي غيرارزشي؛ بررسي ديدگاهها درباره خوب و بد اخلاقي، بررسي ديدگاهها دربارة حقيقت جملات اخلاقي، مفهوم ارزش و عناصر ارزش اخلاقي، بررسي ديدگاه ها دربارة معيار ارزش اخلاقي، مسؤوليت اخلاقي، نقد و بررسي جبرگرايي، انواع مسؤوليت؛ نسبيتگرايي اخلاقي، مکاتب نسبيتگرا، نقد دلايل نسبيتگرايي اخلاقي؛ مکاتب مطلقگراي اخلاقي، ديدگاهها دربارة رابطه  دين واخلاق، نيازمنديهاي دين به اخلاق؛ وابستگيهاي اخلاق به دين.248 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک