فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)سجاده های سلوک ج1 (علامه مصباح یزدی)

دسته: کتب علامه مصباح یزدی - اخلاق
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۶۶۰,۰۰۰ریال
۵۲۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۰۶ گرمتوضیحات :

اين کتاب حاصل سلسله گفتارها و درسهاي اخلاق حضرت استاد درباره مناجات خمس عشره حضرت امام سجاد عليهالسلام است که به صورت جداگانه به شرح و بررسي هريک از مناجاتها ميپردازد. اين نوشتار که در دو مجلد و 63 گفتار سامان يافته است.

جلد نخست اين کتاب در 36 گفتار به تشريح و بررسي مناجات اول تا هشتم از مناجات خمس عشره ميپردازد. 2 گفتار نخستين اين كتاب توضيح معناشناختي مناجات و جايگاه آن در آموزههاي ديني، مفهوم مناجات و پارهاي از مصاديق آن در قرآن و مناجات خداوند با بندگان خويش است.

سپس، شرح مناجات تائبين به عنوان اولين مناجات از مناجات خمس عشره در 6 گفتار بيان شده است. چرايي اعتراف معصومين عليهمالسلام به قصور و کوتاهي، مفهوم، مراحل و موانع توبه، آثار زيانبار گناه، نقش خوف و رجا در جلب رحمت الاهي و زبان و مراحل استرحام از سرفصلهايي است که در شرح اين مناجات آمده است.

بازشناسي نفس اماره و ويژگيهاي آن در کلام امام سجاد عليهالسلام، بازکاوي ماهيت شيطان و ابليس، گونههاي تصرفات شيطان در انسان، حکمت آفرينش شيطان و ويژگيهاي قلب بيمار از ديدگاه حضرت، مباحثي است که در ذيل شرح مناجات الشاکين مطرح شده است.

شرح مناجات خائفين بخش ديگري از اين کتاب است که دربردارنده مباحثي چون: خاستگاه الاهي ترس و اميد، متعلق و ماهيت ترس و نقش سازنده و تربيتي آن براي آدمي، اهيمت ترس از خداوند و عذابهاي اخروي، حقيقت خشيت از پروردگار و نگراني اولياي خدا از فرجام و عاقبت خويش است.

سرفصلهايي چون: گستره، مفهوم رجا و ضرورت تعادل خوف و رجا، سنت استدراج، بازشناسي آرزوهاي مطلوب و نکوهيده، مراحل حيات انسان، مفهوم قرب به خدا و وجهالله، شفاعت از منظر اسلام و مفهوم عرفي آن، قبض و بسط دل و تقدم رحمت الاهي بر غضب الاهي، در ذيل شرح و برسي مناجاتهاي الراجين و الراغبين توضيح داده شده است.

شرح مناجات الشاکرين در 4 گفتار به تبيين ضرورت و لزوم شکرگزاري و خاستگاه ارزشي آن، رابطه تکويني عمل با جزا، تفاوت مراتب شکرگزاري بندگان از خداوند، راهکار پيدايش انگيزه شکرگزاري در انسان و موانع شکرگزاري از نعمتها در کلام امام سجاد عليهالسلام ميپردازد.

شرح مناجاتهاي المطيعين و المريدين با اشاره به مباحثي چون: آفت انحراف از حق و فرجام انحطاط، مفهوم غايت بودن خدا براي سير اختياري و تکاملي انسان، اسباب و عوامل توجه به خداوند، راهکار پيدايش حالت خشيت در برابر خداوند، مراتب تقرب به خداوند، گستره محبت و مراتب آن در آموزههاي ديني، آثار و نشانههاي دوستي خدا و راهکار افزايش محبت به خداوند، پايانبخش جلد نخست اين کتاب است.592 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک