فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)رستگاران (علامه مصباح یزدی)

دسته: کتب علامه مصباح یزدی - اخلاق
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ریال
۳۶۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۶۱ گرمتوضیحات :

اين کتاب سلسله درسهاي اخلاق حضرت استاد با محوريت آيات ابتدايي سوره مومنون و آيات پاياني سوره فرقان است که ضمن آنها به ترتيب، اوصاف «مفلحان» و «عبادالرحمان» بيان شده است.در بخش نخست اين کتاب که تشريح و توضيح آيات ابتدايي سوره مؤمنون است مباحث ذيل بيان شده است:_ عوامل ايجابي و سلبي در سير معنوي؛_ پرهيز از شنيدنيهاي لغو به عنوان شرط مهم رستگاري با توجه به سه آيه ابتدايي سوره مؤمنون؛_ ارتباط زکات با رستگاري با توضيح وجه استفاده از واژه «زکات» در آيات ابتدايي سوره مؤمنون و نيز توضيح مفهوم زکات و کارکرد انفاق به عنوان مؤلفهاي براي مقابله با علاقه به مال؛_ نقش کنترل غريزه جنسي در رستگاري با اشاره به طبع سرکش و حيواني انسان، يعني بيقيدي و رهايي، و توضيح حقيقت ايمان يعني پذيرش قيد و بستن عهد؛_ اهميت نماز در رستگاري، معناي محافظت بر نماز، اهميت نماز اول وقت، نماز از منظر اهل بيت(ع)، و بازگويي احاديثي از آن بزرگواران؛بخش دوم اين کتاب به معرفي اوصاف «عبادالرحمان» با توضيح آيات پاياني سوره فرقان اختصاص دارد که مباحث ذيل از آن جملهاند:_ بيان قرآن درباره الگوها و وصف «عبادالرحمان» با اشاره به عبوديت تکويني و اختياري؛_ تواضع و متانت در برخورد با جاهلان به عنوان دو ويژگي «عبادالرحمان» با تأکيد بر فلسفه مقدم بودن اين دو ويژگي و ملاک ارزشمندي آن دو؛_ نماز به عنوان نمونهاي از واقعيت زندگاني «عبادالرحمان»، و دو حکايت از مرحوم شيخ محمدحسين اصفهاني در اين باره؛_ صفات سلبي «عبادالرحمان» با تأکيد بر پاکدامني، دوري از شرک، و مبرا بودن از قتل نفس و نقش آن صفات در سعادت و نجات انسان؛_اهتمام «عبادالرحمان» به خانواده با اشاره به آيه 74 سوره فرقان و نيز ماهيت و حکمت علاقه به همسر و فرزند؛_ درخواست امامت متقين از سوي «عبادالرحمان» با توجه به فراز پاياني آيه 74 سوره فرقان و نيز اشاره به سه شرط مهم براي امامت.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک