فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)نگاهی گذرا به بسیج و بسیجی (علامه مصباح یزدی)

دسته: کتب علامه مصباح یزدی - کلام و عقاید
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۲۸,۰۰۰ریال
۱۱۵,۲۰۰ ریال
وزن : ۱۶۰ گرمتوضیحات :

اين کتاب مجموعه گفتارهاي حضرت آيتالله مصباح يزدیمدظلهالعالي است که در مناسبتها و موقعيتهاي گوناگون درباره بسيج و تفکر بسيجي ايراد شده است. ايشان در اين کتاب ضمن برشمردن ويژگیهاي قرآني بسيج و بسيجي، رسالت اين شجره طيبه را نيز برشمردهاند. در بخش نخست اين کتاب و در پي بازشناسي مفهوم و کارکردهاي بسيج، از آسمانیترين واژهها مدد جسته میشود و به هفت ويژگی بسيج در نگاه روشن قرآن اشاره میگردد: پايداري در راه خدا، طلب آمرزش الاهي، طلب ثبات قدم و نصرت از خداوند، اتکا به قدرت الاهي، تواضع با مؤمنان، سرسختي با دشمنان، و پيوند با ولايت از جمله مؤلفههايي است که در اين بخش به آنها اشاره شده است.همچنين مؤلف محترم با اشاره به خطبههاي اميرالمؤمنين(ع) در کتاب شريف نهجالبلاغه در بيان ويژگیهاي رزمندگان و بسيجيان صدر اسلام، ويژگیها و مؤلفههاي بسيجي راستين را در آينه نهجالبلاغه باز مینماياند. عشق به جهاد و شهادت، انس با قرآن، روزهداري، سحرخيزي، احياي سنتهای الاهي، وظيفهشناسي، تبعيت از رهبري و زندهنگهداشتن ياد شهيدان از ويژگیهايي است که در کلام حضرت امير براي بسيجيان ذکر شده است.در پايان اين کتاب به نقش تأثيرگذار بسيج و تفکر بسيجي در تحولات فرهنگي و سياسي کشور بهويژه در انقلاب اسلامي و نقش اجتماعي بسيج اشاره شده است. حضرت استاد در اين بخش، ضمن بيان اهميت آشنايي با فرهنگ غرب و انحطاط فزايندة آن، لزوم مقابله با تهاجم فرهنگي، حفظ تفکر و روحيه بسيجي و آگاهي از مسايل سياسي را به عنوان ضامن بقاي انقلاب و ارزشهاي والاي اسلامي شرح و توضيح میدهند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک