نقش تقلید در زندگی انسان

علامه مصباح یزدی

این کتاب حاصل سخنرانی های حضرت استاد در آخرین دهه ماه مبارک رمضان سال 1381 در دفتر مقام معظم رهبری است که در آنها به تبیین جایگاه و ضرورت تقلید و نیز ذکر قلمروهای آن با توجه به مغالطات و شبهات مطرح در باره این موضوع پرداخته اند.
در جلسه اول کتاب با عنوان جستاری در مقام ها و وظایف پیامبر و امامان معصوم، به مقام تفسیر قرآن و بیان احکام و معارف، مقام ولایت و حاکمیت، مقام قضاوت و داوری و مقام تزکیه و تربیت اشاره شده است.
جلسه دوم پس از بیان حقیقت تقلید و جایگاه و ضرورت آن، به ذکر دیدگاه قرآن در این زمینه پرداخته و به ضرورت اجتهاد و تقلید در حوزه دین اشاره می کند.
بازخوانی انگیزه های تقلید و تبعیت از دیگران عنوان جلسه سوم می باشد که در آن به بایسته های تقلید، تقلید صحیح، گونه هایی از تقلید ناصحیح و انگیزه های چنین تقلیدهایی پرداخته شده است.
امکان و ضرورت تأسی و تبعیت از معصوم عنوان جلسه بعدی است که در آن پس از بیان چگونگی تبعیت از معصومان در عصر غیبت، ساحت های مختلف تقلید مورد بررسی قرار گرفته است.
جلسه پنجم این کتاب به برخی از شیوه های تشکیک در دین اختصاص یافته و در جلسه ششم به بررسی حوزه های تبعیت از عقل و وحی، نقش عقل در تقلید، تسلیم عقل در برابر وحی، ملاک پیروی از معصومین، و سیره عقلا در تقلید از فقها پرداخته شده است.
نگرش اسلام و لیبرالیسم به سنت ها، باورها و ارزش ها عنوان جلسه بعدی است که در آن پس از تفکیک موارد تقلید، چند شبهه در زمینه تقلید مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ به این شبهات در فصل هشتم با عنوان نقد و بررسی نظریه عدم ثبات قوانین و احکام ادامه یافته است.
در جلسه پایانی با عنوان مقابله جبهه نفاق و کفر با جبهه حق، برخی موضوعات پیرامونی از قبیل ملاک پیروی از خدا و برگزیدگان او، راهبری منحرفان توسط شیطان و ضرورت پایداری در برابر جبهه کفر بررسی شده است.


قیمت : 384,000 ریال 480,000 ریال