فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)سیری در ساحل - بینش و منش امام خمینی (ره) (علامه مصباح یزدی)

دسته: کتب علامه مصباح یزدی - اخلاق
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ریال
۱۷۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۵۲ گرمتوضیحات :

اين كتاب بيان و شرح بينش و منش حضرت امام خميني(ره) از نگاه حضرت آيتالله مصباح يزدي است. حضرت استاد در اين نوشتار، ابتدا ضمن بررسي ابعاد شخصيتي امام در چهار بعد علمي، عرفاني ـ اخلاقي، سياسي ـ اجتماعي، و نيز بعد مديريت و رهبري؛ ابتكارات آن رهبر بزرگ و مرجع عاليقدر را در مباحث فقه، اصول، فلسفه و عرفان بر ميشمارد و با اشاره به ويژگي عبوديت بهعنوان جوهره شخصيت وجودي آن عزيز، از پيوند او با كانون بينهايت عظمت و سرچشمه نور سخن ميراند.مؤلف در ادامه اين سير ژرفنگرانه در ويژگيهاي والاي حضرت امام، آراي تربيتي ايشان را تحليل و برتري آراي تربيتي امام بر نظر بسياري ديگر از مصلحان و مربيان جهان را بيان ميكند. نقش آن اسلامشناس گرانقدر در احياي ابعاد فراموش شده اسلام بهويژه مسايل تربيتي، و بيان علت فراموششدن آنها بخش ديگري از اين مطالعه را تشكيل ميدهد. امام و جلوهبخش مذهب جعفري، امام و كشف هويت متدينان و ... از جمله مباحث اين فصل از نوشتار مزبور است.در فصلي ديگر، استراتژي و راهبرد حضرت امام در دفاع از ارزشها بيان ميشود و ضمن معرفي راهبرد قرآني بهعنوان راهبرد امام امت، به چند نمونه از برخوردهاي آن حضرت در دفاع از ارزشها اشاره ميشود. در خاتمه، اهداف و آرمانهاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران كه همانا اهداف و آرمانهاي اسلام ناب است، شرح و توضيح داده شده، تشكيل حكومت اسلامي، حمايت از محرومان، حفظ وحدت ميان اقشار جامعه و ايجاد همبستگي و اتحاد ميان مسلمانان و مبارزه با طاغوت از جمله اين اهداف بر شمرده شدهاند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک