فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)تماشای فرزانگی و فروزندگی (علامه مصباح یزدی)

دسته: کلام و عقاید - کتب علامه مصباح یزدی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۵۲ گرمتوضیحات :

بازشناسي و بازکاوي انديشهها، خردورزيها و کوششهاي انديشمندان، سبب حيات فکري، فرهنگي و معنوي يک جامعه ميباشد و در اين رهگذر، اين کتاب فرصتي براي سخنگفتن از ستاره فروزان آسمان حکمت و معرفت است، فرصتي که ميتوان از پنجره نگاه حضرت آيتاللهمصباح يزدي، به تماشاي فرزانگي و فروزندگي حضرت علامه طباطبايي بنشينيم.

اين کتاب برگرفته از مقالات و بيانات آيتاللهمصباح يزدي درباره علامه طباطبايي است که در شش فصل تهيه و تنظيم شده است. خلق و خوي علامه به عنوان طلايهدار تحقيق و تزکيه، روحيه ابتکاري ايشان در عرصه انديشه و عمل و نيز نقش وي در معرفي اسلام و بهخصوص شيعه به جهانيان، ايجاد وحدت حوزه و دانشگاه، توجه به نياز زمانه و نيز کوششهاي فرهنگي ايشان بهعنوان سرچشمه فضل و فضيلت در زمينه احياي انديشه و ارزشهاي اسلامي و انقلابي از جمله مباحث آغازين اين نگاشته است.

همچنين در اين کتاب، مؤلف محترم از علامه بهعنوان مفسري گرانمايه ياد کردهاند و ضمن بررسي جايگاه تفسير در ميان علماي شيعه و سني، به سبک و چگونگي روش تفسير حضرت علامه اشاره کردهاند. پرهيز از تاويلهاي سليقهاي، توجه به شرايط سياسي و اجتماعي زمان، الهامات الاهي، و لزوم آموزشهاي تفسيري از جمله مطالبي است که در اين بخش به آنها اشاره شده است.

حضرت استاد در ادامه اين کتاب به ابعاد شخصيتي حضرت علامه و نبوغ فکري و علمي ايشان اشاره ميکنند و ضمن توضيح نقش علامه در احياي تفکر اسلامي، ستيز با افکار انحرافي، تبيين مباني فکري انقلاب اسلامي و ترويج معارف ناب در جامعه، به بيان ارتباط ايشان با دانشگاهيان، فروتني آن بزرگوار در طرح مباحث فلسفي، نوآوريهاي حکيمانه آن حکيم گرانقدر در طرح مباحث مورد نياز روز و پاسخ به شبهات و تفکرات الحادي پرداختهاند.

در پايان اين کتاب هم ضمن آشنايي با اثر گرانسنگ علامه با نام اصول فلسفه و روش رئاليسم، انگيزه نگارش، برجستگيها و ارزشمنديها، جايگاه والا و نقش تأثيرگذار اين اثر را از زبان حضرت آيتاللهمصباح در مييابيم.

 جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک