آیین پرواز

علامه مصباح یزدی

این کتاب، مجموعه ای ارزشمند از درس های حضرت استاد در سال های 1379 و 1380 است که در آن مسایل اخلاقی و عرفانی براساس آموزه های دینی اشاره شده است. این کتاب برگرفته از کتاب «به سوی او» می باشد و برای استفاده نسل جوان و نوجوان تلخیص شده است.

از جمله سرفصل های این نوشتار که در 28 درس سامان یافته، عبارتند از: بیان و شرح تزکیه و تعلیم به عنوان دو هدف اساسی پیامبران، فلسفه خلقت جهنم، قرب الهی، عبودیت، غفلت انسان و عوامل آن، یاد خدا و انواع آن، مراتب ایمان و اشارة راه های تقویت آن، نماز و اهمیت آن در آینه قرآن و روایات، نیت، ریا، روح نماز و راهی برای خشوع در نماز.

248 صفحه / رقعی


قیمت : 688,000 ریال 860,000 ریال