فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)پندهای الهی (علامه مصباح یزدی)

دسته: % تخفیف ویژه % - کتب علامه مصباح یزدی - اخلاق
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال
وزن : ۲۰۸ گرمتوضیحات :

اين كتاب شرح دلپذيري از حضرت آيتالله مصباح يزدي بر بخشي از حديثي قدسي ــ يعني گفتوگوي خداوند و حضرت موسي در كوه طور ــ است. حضرت استاد در اين نوشتار، با در نظر گرفتن اين حديث قدسي، ضمن اشاره به نقش آرزوهاي طولاني در قساوت و تاريكي قلب، با بيان آرزوهاي مفيد و نكوهيده، و نيز اشاره به حكمت پيروي از دستورات الاهي با بيان محبت و غضب خداوند، به توضيح و تشريح ويژگيهاي حيات مطلوب قلب و ضرورت زدودن زنگار سرمستي از دل با خشيت الاهي پرداختهاند.ايشان همچنين با اشاره به شهرتگريزي و سادهزيستي بهعنوان دو ويژگي دوستان خدا، و با اشاره به احساس خردي و كوچكي در برابر خداوند، از ضرورت اعتقاد به توحيد و حاكميت خداوند در عالم سخن راندهاند.در ادامه اين نوشتار با توجه به توصيه خداوند به حضرت موسي، سازوكارهاي اساسي روابط اجتماعي در سخن خداوند شرح داده شده و شرايط اساسي معاشرت با مردم، حد و مرز ارتباط با ديگران و تأثير نامطلوب معاشرت با ناهلان بررسي و گوشزد شده است. در بخشي ديگر از اين كتاب، بازتاب اعتقاد و ارتباط با خدا و بندگي او، دستاوردهاي ذكر در سخن خداوند و نيز نقش تربيتي ترس از خداوند در رفتار انسان تشريح و تبيين شده است.ارتباط با خدا در قرآن و روايات، مراتب ذكر و اطمينان به خداوند، بازتاب باور بندگي خداوند در رفتار انسان، پرستش و بهرهمندي از رحمت خاص الاهي، مراحل و ثمرة ارتباط با خداوند، نكوهش درخواست از غير خداوند، از جمله سرفصلهايي است كه حضرت استاد با عنايت به گفتوگوي خداوند و حضرت موسي(ع) به شرح و توضيح آن پرداختهاند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک