خداشناسی در قرآن

علامه مصباح یزدی

مجموعه کتاب های ارزشمند معارف قرآن با روشی نوین و محتوایی بسیار غنی ، از آثار گران سنگ استاد مصباح یزدی است. این مجموعه، نزدیک به سی سال است که مورد استفاده دوستداران قرآن و معارف آن می باشد. استاد در این کتاب ها با ارائه دسته بندی جدید از معارف قرآن، تلاش نموده اند بر اساس آیات قرآن کریم، معارف این کتاب حیات بخش را به بحث گذاشته و نظر قرآن را در موضوعات بنیادین بیان نمایند. نیاز روزافزون جامعه به این گونه مباحث، افزایش چشم گیر مخاطبان و گسترش آموزش های از راه دور، سبب شد تا در طرحی منطبق با اهداف و سرفصل های آموزش معارف دینی و قالبی متناسب با آموزش های از راه دور، برخی از کتاب های این مجموعه در اختیار دانش پژوهان و علاقه مندان قرار بگیرد. کتاب خداشناسی در قرآن از جمله این کتاب هاست. در این کتاب مباحثی چون؛ راه های شناخت خدا، توحید و اقسام آن ، ادله توحید ، اسماء و صفات خدا، افعال الهی، اصل علیت در قرآن، قدرت و مشیت الهی، هدفداری افعال الهی، هدف آفرینش، قضا و قدر، به بحث گذاشته شده است.

304 صفحه / وزیری


قیمت : 1,760,000 ریال 2,200,000 ریال