فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)رابطه علم و دین (علامه مصباح یزدی)

دسته: کتب علامه مصباح یزدی - فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ریال
۲۰۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۰۲ گرمتوضیحات :

انقلاب اسلامي ايران با هدف احياي تمدن اسلامي بر پايه آموزههاي اسلام ناب محمدي كه همان تفسير اهلبيت از اسلام است پا به عرصه گذاشت، و با تأسيس جمهوري اسلامي ايران زمينه را براي تمدنسازي فراهم نمود. يكي از الزامات اين طرح سترگ، فراهم آوردن زمينههاي معرفتي و عملي، و برداشتن موانعي بود كه بر سر پيمودن اين راه پر پيچ و خم وجود داشت.بدون شك، بازكردن گرههاي معرفتي و پاسخ دادن به شبهات انديشهاي، از شاخصترين اقداماتي بود كه نظام نوپاي اسلامي در اين زمينه بايد به آن ميپرداخت. يكي از موضوعات اصلي كه در همه اين فعاليتها نقشي برجسته داشته، تبييني دقيق و منطقي از رابطه ميان دين و علم بوده است.بحث از رابطه دانش بشري با دين از دغدغههاي مشترك و ديرينه عالمان متدين و دينداران عالم است كه سابقهاي بس طولاني در تاريخ تفكر بشر دارد. به تناسب نوع دانش بشري كه در هر عصر مورد توجه بوده، و يا به دليل تخصص عالماني كه به اين مبحث توجه كردهاند، اين مسأله در هر برههاي از زمان شكل خاصي به خود گرفته و تحت عنواني متفاوت ظاهر گشته است.حضرت استاد در طول اين سالها زواياي اين بحث را در آثار مختلف خود به خوبي واكاويده و تبيين كردهاند. به منظور ارائه اين ديدگاهها در قالبي مدون، تلاش شده است تا با مروري بر آثار نوشتاري و گفتاري معظم له شامل: كتابها، مقالات، درسها، سخنرانيها، و مصاحبهها، مطالب مربوط استخراج و در چارچوب نظمي منطقي در اختيار علاقهمندان قرارگيرد.اين کتاب که با هدف تبيين رابطه ميان علم و دين و بررسي جوانب مختلف، در 8 فصل سامان يافته، به همت حجتالاسلام و المسلمين آقاي دكتر علي مصباح تحقيق و تدوين و توسط انتشارات مؤسسه اموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) منتشر شده است.جايگاه مبحث علم ديني در اولويتهاي نظام اسلامي، معناشناسي علم و دين، تشريح نسبتهاي مفهومي علم و دين با اشاره به قلمروشناسي علم و دين، بيان نسبتهاي محتوايي علم و دين، تبيين علم ديني و پاسخ به پرسشها و شبهات آن، بيان لوازم اسلاميسازي علوم و تبيين و اثبات مباني آن، تشريح تأثيرات دين بر هدف و غايت، محتوا و کاربرد علم و نيز اشاره به خدمات علم به دين با تأکيد بر تأثيرات علم بر فهم يا اثبات گزارههاي توصيفي و دستوري دين از مهمترين رؤوس مباحث مطرح شده در اين کتاب است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک