سفر به سرزمین هزار آیین

علامه مصباح یزدی

در این کتاب ضمن روایت دیدارها و بازدیدهاى حضرت استاد از شهرها، مراکز علمى و شخصیت هاى گوناگون کشور هندوستان، سخنرانی هاى معظم له در جمع گروه هاى مختلف علمى، فرهنگى این سرزمین نیز ارایه شده است.

در این نوشتار علاوه بر 27 سخنرانى در جمع نخبگان، ایرانیان مقیم هند، اساتید زبان فارسى و حوزه هاى علمیه، شرح و توضیح بازدید از دانشگاه هم درد، تاج محل، بمبئی، لال قلعه، تمپل گل ها، مسجد جامع لکنهو، جامعه الزهراء لکنهو، حوزه علمیه ناظمیه، حیدرآباد، قلعه گل کنده، موزه سالار جنگ و دربار حسینى، بنگلور و مرکز میکروفیلم به چشم می خورد.

416 صفحه / پالتویی


قیمت : 240,000 ریال 300,000 ریال