به پیشواز خورشید غرب

علامه مصباح یزدی

این کتاب گزارشی تحلیلی از سفر حضرت استاد مصباح یزدی به اسپانیا و چند کشور از منطقه آمریکای لاتین می باشد.
در این کتاب که گوشه ای از پهنه عظیم فعالیت های علمی، فرهنگی تبلیغی آیت الله مصباح یزدی در سفرهای خارج از کشور است، پس از ارایه متن پیام مقام معظم رهبری ـ دامت برکاته ـ به اجلاس هزاره ادیان که در مقر سازمان ملل برگزار شده، گزارش سفرها و دیدارهای استاد و متن کامل سخنرانی ها و گفت وگوهای ایشان با شخصیت های مذهبی و علمی در 9 بخش گرد آمده است.
بخش اول این کتاب با عنوان سفر به آن سوی زمین، دربردارنده مقدمه، انگیزه تدوین کتاب، خورشید در امریکای لاتین، انگیزه سفر، نمونه های برجسته ای از استقبال شخصیت های مختلف علمی و مذهبی از حضرت استاد، نمایه ای از بحث ها و سخنرانی ها، سؤالات مطرح شده در سخنرانی ها، پیشنهادهای علمی و عملی، تحلیلی از سفر استاد و دورنمای این کتاب می باشد.
گزارش سفر به اسپانیا در بخش دوم آمده که حاوی مباحثی از جمله آشنایی با کشور اسپانیا، تشکل های مسلمانان و مراکز شیعیان در این کشور، و گزارش سفر به شهرهای سویّا، کردبا، بارسلونا و بازگشت به مادرید است.
بخش های سوم تا هشتم کتاب به گزارش سفر به کشورهای مکزیک، کوبا، کلمبیا، برزیل، شیلی و آرژانتین، و دیدارها و گفت وگوهای انجام شده در هر کشور اختصاص یافته و در انتهای هر بخش نیز متن کامل سخنرانی ها و مباحثات صورت گرفته در آن کشور تحت عنوان ضمیمه ها آورده شده که هر یک دارای نکات مهم و مفید در موضوعات علمی، فرهنگی و اخلاقی است.
بخش نهم کتاب با عنوان سخن پایانی به ارایه یک سخنرانی از استاد بعد از سفر در جمع طلاب آمریکای لاتین اختصاص یافته است.
عنوان برخی از سخنرانی های ارایه شده در کتاب از این قرار است: نقش معرفت، ایمان و محبت در تکامل حقیقی انسان؛ عزت اسلامی؛ رهبری، وحدت و استقامت رمز پیروزی و سعادت؛ تحولات فلسفه اسلامی از آغاز تا عصر حاضر؛ تکلیف، مسئولیت و استقامت از دیدگاه اسلام؛ عرفان اسلامی: معرفت، محبت، و تقرب به خداوند؛ نهضت فکری و اخلاقی: وظیفة مشترک ادیان توحیدی؛ بحثی در حقوق بشر از دیدگاه اسلام؛ اقتصاد اسلامی؛ پرستش خدا: اکسیری جاودانه؛ سیر تحول در متدولوژی فلسفة اسلامی؛ عرفان از دیدگاه اسلام: از آشنایی تا مهرورزی؛ خودآگاهی و خداآگاهی؛ و خانواده از دیدگاه اسلام.

336 صفحه / وزیری


قیمت : 800,000 ریال 1,000,000 ریال