فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)آفتاب مطهر (علامه مصباح یزدی)

دسته: کلام و عقاید - کتب علامه مصباح یزدی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ریال
۲۲۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۰۲ گرمتوضیحات :

اين کتاب حاصل تدوين، نگارش و بازنويسي مقالات، سخنرانيها و مصاحبههاي حضرت استاد است که در آنها به زوایای گوناگون زندگي، انديشهها و خدمات علمي و فرهنگي شهيد مطهري پرداخته شده است.

بخش نخست اين کتاب با عنوان «دانشوري ژرفانديش»، گوشههايي از امتيازات علمي و اخلاقي شهيد مطهري را بيان کرده است. در بخش دوم، رازهاي موفقيت اين دانشمند به خواننده شناسانده شده است. بخش سوم کتاب با عنوان «مدرس وارسته»، به ترسيم ویژگیهای استادی میپردازد که در حوزه، دانشگاه و ديگر محافل علمي و فرهنگي، به احياي تفکر ديني پرداخته است. پاسخگويي آن شهيد به نيازهاي زمان، توجه به مقتضيات اجتماعي و آسيبشناسي آگاهانه، از جمله مطالبي است که در بخش چهارم بدان اشاره شده است.

آفتزدايي از بوستان عقايد و باورها، مبارزه با مليگرايي، سکولاريسم و ظاهرسازيهاي مخرب و نقد خودباختگيهاي غربزدگان، محورهاي بخش پنجم کتاب است. در بخش ششم نيز، به پارهاي از کوششهاي شهيد مطهري اختصاص دارد که به واسطه آنها جامعه را از سيل تحريفات، بدعتها و شبهات نجات داده و بسياري از جوانان را به ساحل رستگاري رسانيده است.

افشاي گذرگاههاي الحاد و قاطعيت آن دانشمند ژرفانديش در برابر افکار التقاطي، موضوع بخشهاي هفتم و هشتم کتاب را تشکيل ميدهد. در بخش نهم و پاياني کتاب، ضمن توجه به نقش شهيد مطهري در تبيين مباني فکري انقلاب اسلامي و چگونگي شهادت ايشان به دست گروهک فرقان، حکمت تجليل و تکريم از علامه شهيد مرتضي مطهري، مورد واکاوي قرار گرفته است.280 صفحه / رقعیجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک