جامی از زلال کوثر

علامه مصباح یزدی

این کتاب مجموعه اى است برگرفته از سخنان استاد درباره شخصیت ممتاز و پرفضیلت یگانه بانوى اسلام، حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام)، و سجایا و سیره اخلاقى آن حضرت و پیوستى نیز با عنوان «انوار جمال یار» از فرمایشات امام خمینى(رحمه الله) درباره شخصیت حضرت زهرا(علیها السلام) بر آن افزوده شده است.

این عناوین در مباحث این کتاب شریف به چشم مى خورند:

1. جلوه اى از جمال فاطمه: این بخش ویژگى ها و صفات شخصیتى و اخلاقى حضرت زهرا(علیها السلام) را بررسى مى کند.

2. رسالت مجالس ذکر اهل بیت: این بحث ناظر به حکمت و فواید مجالس ذکر و بزرگ داشت اهل بیت(علیهم السلام) و از جمله حضرت زهرا(علیها السلام) است.

3. اسوه پذیرى از سیره فاطمى: این بخش از کتاب ابتدا انواع اسوه پذیرى هاى نادرست و روش هاى اصلاح اسوه پذیرى را بیان مى کند و در نتیجه بحث، حضرت زهرا(علیها السلام) را الگویى کامل و والا معرفى مى نماید. آن گاه عوامل تأثیرگذار بر شخصیت اسوه ها بررسى مى شود. این بررسى انواع عوامل تأثیرگذار، از قبیل وراثت، محیط، سن، وجدان اخلاقى را ارزیابى مى کند و در نهایت عامل اراده را مهم ترین عامل مى شمارد. به مناسبت همین بحث، عوامل مؤثر در شکل گیرى شخصیت حضرت زهرا(علیها السلام) بیان شده است و در آخر شیوه اسوه پذیرى از سیره فاطمى تبیین مى گردد.

4. جلوه هایى زیبا از سیره فاطمى: این بحث، جلوه هایى از عبادت، حجاب، وارستگى، تلاش، جهاد فرهنگى و اخلاق خانوادگى حضرت زهرا(علیها السلام) را یادآور مى شود.

5. حماسه فاطمى و عبرت هاى آن: ولایت مدارى و فدایىِ ولایت بودنِ حضرت فاطمه(علیها السلام)، خطبه هاى فصیح و بلیغ آن حضرت، ظلم هایى که بر ایشان رفته است، و نیز علل و ریشه هاى این ظلم ها (مانند تفرقه، نفاق، سطحى نگرى و تأویل ها و قرائت هاى دینى منحرفانه) از جمله مباحث این بخشِ کتاب اند.

224 صفحه / وزیری


قیمت : 560,000 ریال 700,000 ریال