شرح برهان شفا 1-2

علامه مصباح یزدی

استاد مصباح کتاب برهان شفا را در سال هاى 65ـ1363 در مؤسسه در راه حق قم تدریس مى کردند. حجة الاسلام غرویان که از شرکت کنندگان آن درس بوده است متن پیاده شده از نوار را ویرایش و تنظیم نموده، و علاوه بر ترجمه روانى از متن کتاب برهان، توضیحات دیگرى هم بر کتاب افزوده است. استاد نیز پس از آن، تمام کتاب را مطالعه کرده و اصلاحات لازم را انجام داده اند.

به این ترتیب در این شرح ابتدا عباراتى از متن کتاب برهان شفا ـ که جامع ترین و عمیق ترین کتاب منطقى در عالم اسلام است ـ به همراه ترجمه روان آن آورده شده و بعد توضیحات و بررسى هاى استاد به همراه افزوده هاى آقاى غرویان آمده است.

کتاب (که جلد اول از مجموعه دروس برهان شفاى استاد است) مشتمل بر دوازده فصل است:

فصل اول در بیان غرض از فن برهان; فصل دوم در بیان مرتبه و جایگاه کتاب برهان; فصل سوم در بیان اینکه هر تعلیم و تعلم ذهنى، مسبوق به علم پیشین است; فصل چهارم درباره مبادى قیاس; فصل پنجم در انواع مبادى علوم و انواع حد وسط; فصل ششم در کیفیت رسیدن به مجهولات از راه معلومات; فصل هفتم در زمینه برهان به طور مطلق و دو قسم آن (برهان لمّى و برهان انّى); فصل هشتم در باب اینکه علم یقینى به مسبّب از راه علم به سبب آن حاصل مى شود; فصل نهم درباره شناخت احکام بدون سبب و درباره استقرا و تجربه و نتایج این دو است; فصل دهم به این امر مى پردازد که چگونه شىء اخص مى تواند علت انتاج اعم باشد; فصل یازدهم درباره شروط مقدمات برهان است; و بالاخره فصل دوازدهم درباره مبدأ برهان، طبیعت برهان به طور کلى و مسائل جنبى دیگر است.

616 صفحه / وزیری


قیمت : 960,000 ریال 1,200,000 ریال