فقه اسلامی و حقوق بشر

جمعی از نویسندگان به کوشش محمدرضا باقرزاده

حقوق بشر اسلامی در مقام تصور نه تنها مفهومی پارادوکسیکال و امتناعی نیست بلکه با توجه به مبانی و ظرفیت های فقه حقوقی اسلام امری ضروری است. تفسیری که در فقه اسلامی از کرامت انسان ارائه می شود حقوق بشر اسلامی را از حقوق بشر سکولاریستی که از فقدان شالوده نظری رنج می برد، متمایز می سازد. از سوی دیگر نظام جزایی و ضمانت اجراهای حقوقی در اسلام نه تنها نباید دستاویزی برای هجمه های حقوق بشری علیه فقه اسلامی، بلکه نقطة قوت نظام حقوقی اسلام در صیانت از حقوق بشر است.

588 صفحه / وزیری


قیمت : 3,760,000 ریال 4,700,000 ریال