فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)گنجینه معرفت (3) مجموعه مقالاتی دربارۀ دائره المعارف نویسی و فنون مرتبط

دسته: روش شناسی - دائرة المعارف علوم عقلی - کتاب ارزان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۸۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۲۹ گرمتوضیحات :

نقش و اهميت دائرةالمعارفها به واسطه جمعآوري حجمي عظيم از اطلاعات، سرعت و دقت در انتقال دادهها، همهجانبهنگري و زمينه سازي براي جهشهاي علمي، بر کمتر کسي پوشيده است. لزوم بهکارگيري ميراث علمي گذشتگان در پژوهشها و پرداختن به حوزه مطالعات ميانرشتهاي، امروزه به فرهنگنامهها و دائرةالمعارفها اهميتي دوچندان بخشيده است.

اما اساساً دائرةالمعارف چيست و دائرةالمعارفنويسي چه ويژگيهايي دارد؟ در روند آمادهسازي دانشنامهها چه فرايندي بايد طي شود و براي اين دسته از منابع چه اهدافي ترسيم ميشود؟ اين مجموعه، دربردارنده مقالاتي است براي پاسخ به اين پرسشها.854 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک