فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)کتابشناسی توصیفی روان شناسی خانواده (علیرضا فاضلی مهرآبادی)

دسته: روانشناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱,۱۴۰,۰۰۰ریال
۹۱۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۸۸ گرمتوضیحات :

به منظور زمینه سازیِ پژوهش های علمی در حوزة روان شناسی خانواده، توصیف بیـش از شش هـزار کتـاب علمی و معتبـر و کاربـردی، به زبـان های فـارسی و انگلیـسی، بـررسی، و تنـها کتاب های تـدوین یافته بر اساس یافتـه های علمی که به عنـوان منبع درسی یا کمک درسی در دانشگاه ها مورد استفاده قرار گرفته اند توصیف شده اند. دربارة سایر کتاب های کاربردی نیز، تحت عنوان "منابعی برای مطالعه"، فقط به مشخصات کتاب شناسیِ پژوهش ها اشاره شده است.568 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک