فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)اسلام و زیبایی های زندگی - رویکردی تحلیلی و تربیتی به سبک زندگی (داوود رجبی نیا)

دسته: سبک زندگی - علوم تربیتی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۹۸ گرمتوضیحات :

زیبایی های زندگی از آن نظر جذاب و اثرگذارند که زیباخواهی از امور فـطری انسـان به شمـار می آیـد. زیبـایی می تواند ذوق و احسـاس را تحریک کند و سبک زندگی را جهت دهد. از همین رو این پژوهش، بحثی در حوزة زیبایی شناسی دین را در خود جای می دهد.

از سوی دیگر، همة انسان ها با پای استدلال در وادی آموزه های دینی قدم نمی زنند. در این صورت، برجسته سازی زیبایـی های زندگـی دینی و اسلامی، افزون بر اینکه برای غیر مسلمانـان جـذاب است، بـرای دین داران و مسلمانانی که به هر دلیل نازیبایی هایی در سبک زندگانی خود مشاهده می کنند، ره گشا خواهد بود. به همین سبب، این تلاش علمی در صدد است با عنوان «اسلام و زیبایی های زندگی» پس از طرح مباحث نظری زیبایی شناسی، از منظری کاربردی به زیبایی های معرفتی، عاطفی و رفتاری بنگرد و سپس زیبایی های رفتاری را در زندگانی شخصی، خانوادگی و اجتماعی (در جامعة اسلامی و بین الملل) نشان دهد تا بخشی از لطافت های حضور دین را در زندگی بنمایاند؛ سیمایی که تاکنون مورد توجه نبوده است، و چه بسا محوری اساسی در جذب انسان ها به شریعت باشد.632 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک