فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان (گارت مورگان - مترجم: محمدتقی نوروزی)

دسته: % تخفیف ویژه % - کتب ترجمه شده - مدیریت - جامعه شناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۷۰,۰۰۰ریال
۴۵۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۸۵ گرمتوضیحات :

با توجه به طبیعت پدیده­ هایی که علوم اجتماعی به تلاش برای بررسی آنها می­ پردازد، اینکه چه پیش فرض ها و مبانی فکری ای بر ذهن تئوری پردازان و نگاه آنها به این پدیده ها سایه انداخته است، بسیار کلیدی و مهم است.بسیاری از دانشمندان این حوزه معتقد هستند پدیده­ های اجتماعی، عینی هستند و مستقل از مشاهده گران وجود دارند و عده ی دیگر بر این عقیده اند که پدیده های اجتماعی ساخته های ذهن انسان هستند و محقق به جای «مشاهده گر» باید یک «بازیگر فعال» باشد تا درکی از این پدیده ها داشته باشد.بوریل و مورگان در کتاب معروف خود «نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان» یک ادعای کلیدی دارند:«تمامی نظریه های سازمان بر فلسفه ای از علم و نظریه ای از جامعه مبتنی هستند.»بر اساس این دسته بندی، بوریل و مورگان تئوری­ های سازمان را به عنوان زیر مجموعه ای از علوم اجتماعی، در چهار دسته تقسیم بندی می کنند.سه فصل ابتدایی کتاب با مطرح ساختن این ادعای کلیدی، به توصیف و تبیین دو بعد عینی و ذهنی در حوزه فلسفه ی علم و ابعاد نظم دهی و تغییر بنیادی در حوزه ی نگاه به جامعه می پردازد.در فصول بعد، ابتدا هر یک از ابعاد ماتریس و مهم ترین پایه های نظری آنها توصیف شده و در ادامه مهم ترین تئوری های سازمان در هر رویکرد توصیف می گردد.مطالعه این کتاب از دو جهت می تواند برای همه علاقمندان به تئوری های سازمان و مدیریت، کلیدی و حیاتی باشد:

اول، آشنایی کلی با مهم ترین مبانی جامعه شناختی که در تحصیلات کلاسیک دانشگاهی رشته های حوزه مدیریت کمتر به آنها پرداخته می شود ،

و دوم، دسته بندی ای بسیار جذاب و کارا از تئوری های سازمان که خوانندگان را برای تشخیص تفاوت ها و تشابه های آنها یاری می دهد.سرفصل عناوین مهم کتاب عبارت است از:***بخش اول: در جستجوی چهارچوب

فصل اول: پیش فرض هایی درباره مایهت علوم اجتماعی

فصل دوم: پیش فرض هایی درباره ماهیت جامعه

فصل سوم: دوبعد: چهار پاردایم***بخش دوم: پارادایم های مورد بررسی

فصل چهارم: جامعه شناسی کارکردگرا

فصل پنجم: نظریات سازمانی کارکردگرا

فصل ششم: جامعه شناسی تفسیری

فصل هفتم: پارادایم تفسیری و مطالعه سازمان ها

فصل هشتم: انسان گرایی بنیادی

فصل نهم: نظریه ضد سازمان

فصل دهم: ساختارگرایی بنیادی

فصل یازدهم: نظریه سازمانی بنیادی***بخش سوم: نتایج

فصل دوازدهم: مسیرهای آینده: نظریه و تحقیق566 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک