تصمیم گیری در مدیریت بر مبنای آموزه های اسلامی (حجت الاسلام دکتر محسن منطقی)

دسته: مدیریت - کتاب ارزان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۲۸ گرمتوضیحات :

امروزه در دنیای پیچیده و پویا ، تصمیم گیری نیازمند جامعه نگری و در اختیار داشتن اطلاعات وسیع است.تصمیم گیرندگان نمی توانند تنها به اطلاعات موجود و در دسترس اکتفا کنند، همان طور که اطلاعات باید دربرگیرنده ی شناخت ماهیت مسئله باشند باید به جنبه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و ... نیز توجه داشته باشند.

در کتاب حاضر نیز که به موضوع تصمیم گیری در مدیریت بر مبنای آموزه های اسلامی اختصاص دارد تلاش شده تا زمینه ی بهره مندی مدیران جامعه ی اسلامی از فرهنگ اسلامی در ارتقای تصمیم گیری فراهم شود.این کتاب از 9 فصل تشکیل شده است که فصل نخست ان به کلیات تصمیم گیری اختصاص دارد و در دومین فصل نیز ماهیت تصمیم گیری از نظر مبانی فرهنگی و مبانی اخلاقی بررسی شده است.

فصل سوم از این کتاب به عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری پرداخته و در فصل چهارم مسئله ی تصمیم گیری عقلی و اهمیت آن در متون دینی مورد بررسی قرار گرفته و توصیه هایی برای بهینه شدن تصمیم گری های عقلی ارائه است.

پنجمین فصل از کتاب تصمیم گیری شهودی را از ابعاد دینی و عقلی و تجربی مورد مطالعه قرار داده و ششمین فصل نیز موضوع شهود در مدیریت ،کانون مطالعه قرار گرفته و پس از بررسی گونه های شهود ، زمینه های لازم برای دریافت بصیرت الهی مطرح شده است.

در فصل هفتم دیدگاه های مطرح در تصمیم گیری شهودی بررسی شده و با طرح نه دیدگاه ، سابقه ی این نوع تصمیم گیری مورد مطالعه قرار گرفته است.

فصل هشتم به موضوع تصمیم گیری شهودی از دیدگاه اسلام اختصاص دارد و در آخرین فصل نیز بر اساس اطلاعات مطرح شده در فصول قبلی ، الگویی تلفیقی از تصمیم گیری عقلی و شهودی ارائه شده است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک