درس نامه ولایت فقیه

سعید باغستانی-مهدی ابوطالبی

ولایت فقیه به عنوان رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران از مباحث مهم و اساسی ای است که در آیات، روایات، و مباحث فقهی و کلامی قدما ریشه دارد. امام خمینی(ره) در سال 1348 شمسی با تدریس این بحث در نجف، آن را به عنوان الگوی جای گزینِ سلطنت مطرح کردند. کتاب پیش روی، کوششی برای تبیین مبانی، تاریخچه، دلایل عقلی و نقلی، شرایط و حدود اختیارات ولی فقیه است. همچنین در این اثر، نظام مبتنی بر ولایت فقیه با نظام لیبرال دموکراسی موجود، از لحاظ شیوه انتخاب، عزل، میزان اختیارات حاکم و کارآمدی مقایسه شده است.

434 صفحه / وزیری


قیمت : 1,200,000 ریال 1,500,000 ریال