اثبات توحید ربوبی در قرآن

سید عباس موسوی

کتاب پیش رو، پژوهشی است در قلمرو کلامی و فلسفی. هدف اصلی نویسنده ، اثبات توحید از دیدگاه قرآن می باشد.
در این تحقیق، تلاش شده تا تفسیرهای مختلفی که تاکنون از آیه «لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا» ارائه شده است را نقد و بررسی کند تا مشخص شود کدام تفسیر به مراد آیه نزدیک تر بوده و معنای آن را بهتر رسانده است. هم چنین روشن شود که در کدام تفسیر، ملازمه میان تعدد خدایان و فساد عالم، به بهترین شکل بیان شده است.

کتاب حاضر از 4 فصل با عناوین زیر تشکیل شده است:
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تقریرهای مفسران و متکلمان
فصل سوم :تقریرهای فیلسوفان و عارفان
فصل چهارم: جمع بندی و ارائه نظریه مختار

وزیری / 256 صفحه


قیمت : 800,000 ریال 1,000,000 ریال